hwyl ar faes yr eisteddfod 2022

Bu i Bapurau Bro Cymru gael presenoldeb ar ffurf cwt pren ar faes Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron eleni. Mae’n rhaid diolch i’r holl wirfoddolwyr wnaeth helpu ar y stondin ac i bawb ddaeth draw i gael sgwrsio a phaned! Dyma luniau o rhai wnaeth ymweld...
Cynhadledd y papurau bro 2022

Cynhadledd y papurau bro 2022

Yn ystod mis Mawrth 2022 cynhaliwyd cynhadledd y Papurau Bro – cyfle i gael gwirfoddolwyr o’r Papurau Bro ynghyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, dysgu a thrafod ymysg ein gilydd. Trefnwyd y gynhadledd gan Mentrau Iaith Cymru, a gan mai cwrdd yn rhithiol...

Llyfryn Gweithgareddau i’r gymuned

Bu Mentrau Iaith Cymru yn cyd weithio gyda Bro360 i ddarparu llyfrynnau gweithgareddau newydd sbon i bob Papur Bro yng Nghymru. Aeth Bro360 ati i greu llyfryn Bro Ni, a’i lansio’n swyddogol yn Galeri Caernarfon yn ystod mis Tachwedd 2021. Nod llyfryn Bro Ni yw...