Premier byd gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro

Premier byd gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro

Cafwyd premier byd o hysbyseb yn annog gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro yng nghynhadledd y Papurau Bro ar Fawrth 22ain. Roedd cynrychiolwyr o 40 o bapurau bro Cymru a Lloegr wedi dod ynghyd am eu cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth – y tro cyntaf iddynt...
pryder denu tô iau i greu papur bro

pryder denu tô iau i greu papur bro

Dyma erthygl ar wefan Cymru Fyw wedi i bapur bro Caerdydd – Y Dinesydd – rannu eu pryderon eu bod yn ei chael yn anodd i ddenu tô iau i helpu gyda’r papur bro ac i brynu’r papur. Gwelir glip fideo yn dangos Ifan Meredith sydd yn gwirfoddoli...

hwyl ar faes yr eisteddfod 2022

Bu i Bapurau Bro Cymru gael presenoldeb ar ffurf cwt pren ar faes Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron eleni. Mae’n rhaid diolch i’r holl wirfoddolwyr wnaeth helpu ar y stondin ac i bawb ddaeth draw i gael sgwrsio a phaned! Dyma luniau o rhai wnaeth ymweld...
Cynhadledd y papurau bro 2022

Cynhadledd y papurau bro 2022

Yn ystod mis Mawrth 2022 cynhaliwyd cynhadledd y Papurau Bro – cyfle i gael gwirfoddolwyr o’r Papurau Bro ynghyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, dysgu a thrafod ymysg ein gilydd. Trefnwyd y gynhadledd gan Mentrau Iaith Cymru, a gan mai cwrdd yn rhithiol...