Beth yw Papur Bro?

Storiau Cymraeg o’r gymuned, i’r gymuned.  

Mae gan bron i bob ardal yng Nghymru ei Phapur Bro ei hun sy’n rhannu hanesion a straeon eu hardaloedd lleol yn Gymraeg. 

Beth sydd mewn Papur Bro? 

Newyddion pentrefi a threfi, erthyglau rhyngwladol a chenedlaethol, posau, cyfweliadau, hysbysebion, hanes lleol a llawer iawn mwy 

I bwy mae’r Papur Bro? 

Mae’r papurau bro i bawb! 

Wyt ti’n dysgu Cymraeg? Dyma ffordd braf i ti ymarfer darllen Cymraeg a dysgu am dy fro. 

Ble mae dy Bapur Bro? 

Yng Nghymru mae y rhan fwyaf o’n papurau bro, ond mae yna 2 papur bro Cymraeg dros y ffin yn Lloegr hefyd. Cer i edrych ar y map i ddarganfod dy Bapur Bro lleol.  

Y Papur Bro Cyntaf? 

Y Dinesydd,papur bro dinas Caerdydd a Bro Morgannwg. Cafodd ei sefydlu yn 1973 er mwyn cael papur yn iaith y bobol a chael cynnwys lleol o ddiddordeb i gymuned agos.  

Y Papur Bro Diweddaraf? 

Llygad y Dydd, papur bro Dolgellau. 

Cafodd y rhifyn gyntaf ei gyhoeddi yn 2018. 

Oes gennyt ti ddiddordeb cyfrannu i dy bapur bro? Cysyllta!