Dyma erthygl ar wefan Cymru Fyw wedi i bapur bro Caerdydd – Y Dinesydd – rannu eu pryderon eu bod yn ei chael yn anodd i ddenu tô iau i helpu gyda’r papur bro ac i brynu’r papur. Gwelir glip fideo yn dangos Ifan Meredith sydd yn gwirfoddoli gyda phapur bro Clonc (Llanbedr Pont Steffan) yn siarad yn arbennig.

Darllen fwy yma.

Ifan Meredith sydd wrth ei fodd yn cyfrannu at ei bapur bro ef – Clonc (Llanbedr Pont Steffan)
heledd.papurau.bro
Author: heledd.papurau.bro

**