Partneriaid

Llywodraeth Cymru

Cynnig grantiau ir Papurau Bro er mwyn annog y defnydd o’r Gymraeg yn lleol

Mentrau Iaith Cymru

Gweinyddu grantiau y papurau bro ar ran Llywodraeth Cymru. Mae MIC yn cynnal cynhadledd flynyddol a chyfarfodydd amrywiol ar gyfer cynrychiolwyr y papurau bro.

y Mentrau Iaith

Rhwydwaith o 22 Menter Iaith leol ar draws Cymru sy’n cydweithio â’r Papurau Bro yn eu cymunedau.

Bro360

Gwefan a phlatfform gyhoeddi yn ddigidol ac yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i fynd ati i ysgrifennu a chreu. Mae nifer o bapurau bro wedi bod yn cydweithio â Bro360 er mwyn cyhoeddi yn ddigidol