Bu i Bapurau Bro Cymru gael presenoldeb ar ffurf cwt pren ar faes Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron eleni. Mae’n rhaid diolch i’r holl wirfoddolwyr wnaeth helpu ar y stondin ac i bawb ddaeth draw i gael sgwrsio a phaned!

Dyma luniau o rhai wnaeth ymweld ar hyd yr wythnos:

heledd.papurau.bro
Author: heledd.papurau.bro

**