Cyswllt

Dyma holl gyfeiriadau e bost y Papurau Bro

ClebranGogledd sir Benfrocristomos831@gmail.com
ClochdarCwm Cynonclochdar@gmail.com
CloncLlanbedr Pont Steffancadeirydd@clonc.co.uk 
CwlwmCaerfyrddiniwanevans@btinternet.com
Cwm ni (Tua’r Goleuni)Sir Caerffilibenamarycwmni@yahoo.com
Dail DysynniArthog, Friog, Abergynolwyndail.dysynni@outlook.com
Eco’r WyddfaDyffryn Peris, Arfonecorwyddfa@gmail.com
Glo MânDyffryn Amanedwyn1958@gmail.com
GoriadBangor a’r Felinhelicyfarchiad@yahoo.co.uk 
Llafar BroCylch ‘Stiniogllafarbro@btinternet.com 
LlaisCwm Tawepapurbrollais@gmail.com;
Llais AeronDyffryn Aeronharries417@btinternet.com; tyngwndwn@gmail.com
Llais ArdudwyTalsarnau i Bermollaisardudwy@outlook.com
Llais OgwanDyffryn Ogwenpost@llaisogwan.com 
LleuDyffryn Nantllepapurbro.lleu@googlemail.com
NeneRhosllannerchrugog, Ponciau, Pen-y-cae a Johnstownpapurbronene@btinternet.com
Papur DreCaernarfontomos882@btinternet.com 
Papur FamaYr Wyddgrugpapurfama@hotmail.co.uk;
Papur MenaiDe Ynys Mônpapurmenai@gmail.com;
Papur PawbGogledd Ceredigiongolygydd@papurpawb.com;
Papur Y CwmCwm Gwendraethpapurycwm@hotmail.co.uk
Pethe PenllynPum plwyf Penllyn cyn belled â Chynwydberylh.griffiths@btinternet.com
Plu’r GweinyddTrallwmclicied@btconnect.com; plu.maldwyn@gmail.com
Seren HafrenY Drenewydd, Llanidloes, Carno a’r pentrefi cyfagos yn Nyffryn Hafrenjohn@midwalesarts.org.uk
Tafod ElaiTaf-Elái – Pontypridd, Tonyrefail, Llantrisant, Pentyrchpentyrch@tafelai.com
WiliaAbertawewilia@hotmail.co.uk;
Y BarcudTregaron, Pontrhydfendigaidjohnmereds58@gmail.com
Y BigwnDinbychybigwn@hotmail.co.uk;
Y Cardi BachHendygwyn ar Daf, San Clêr a’r cylchycardibach@btinternet.com
Y ClawddWrecsam a Llangollenpost@yclawdd.cymru;
Y DyddDolgellaugolygydd@llygadydydd.cymru
Y DdolenYstwyth a Wyrey.ddolen@gmail.com
Y DinesyddCaerdydd a’r Froyvonneheynes@hotmail.com; eirianagwilym@gmail.com
Y DwrgiAberteifipost@ydwrgi.com;
Y Fan a’r LleAberhondduebost@yfanarlle.cymru;
Y FfynnonBro Eifionydd loismai@hotmail.co.uk
Y GamboDe orllewin Ceredigioneleri511@outlook.com; estadavies@hotmail.com
Y GarthenDyffryn Teifiygarthen@yahoo.com;
Y GlannauGlannau Clwyd a gwaelod y dyffrynannmarilyndavies@gmail.com
Y GloranBlaenau’r Rhondda Fawrcennard@gmail.com
Y GlorianLlangefniyglorian@outlook.com;
Y Llien GwynAbergwaunlliengwyn@papurbro.org;
Y LloffwrLlandeilo a’r ardalpost@ylloffwr.cymru
Y PentanDyffryn Conwy papurypentan@gmail.com;
Y RhwydGog orll Môn evangareth.jones@btinternet.com; munchen@hotmail.co.uk
Y TincerGenau’r Glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig a Borthytincer@googlemail.com
Yr Angor (Aber)Aberystwythyrangor@hotmail.co.uk
Yr Angor (Lerpwl)Lerpwl a Manceinionbenatgarthdrive@talktalk.net ; rod_owen@locall.net
Yr ArwyddGog Môn dalgylch Syr Thomas Jones geraintthomas123@btinternet.com
Yr HogwrPen y Bont ar Ogwr yrhogwr@menterbroogwr.cymru
Yr OdynBetws y Coedpapurbro@gmail.com;
Yr Wylan Porthmadog – Penrhyndeudraethhelenelis@btinternet.com; robinwynjones@yahoo.co.uk
Yr YsgubDyffrynnoedd Tanat, Cain, Efyrnwy a Cheiriog a thref Croesoswalltpost@yrysgub.co.uk
Y BedolRhuthun a’r cylchmorfuddmenna@boyns.cymru 
Y Blewyn GlasDyffryn Dyfipapurblewynglas@gmail.com; maesterran@gmail.com 
Y GadlasRhwng Conwy a Chlwydygadlas@outlook.com 
Llafar BroBro Ffestiniogwilias@btinternet.com;
Llanw LlŷnPen Llŷnglyddynmawr@hotmail.co.uk; meinirgiatgoch@hotmail.co.uk
Pobl y Fenni – digidol yn unig (Newyddion Mynwy dod i ben)Mynwyhelo@poblyfenni.cymru
Llais y DerwentDerby – Canolbarth Lloegrmenteriaithlloegr@mail.com