Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr sy’n creu papur bro – pobl leol sy’n teimlo’n gryf am eu cymuned, yn rhoi eu hamser i wneud gwahaniaeth. Mae nhw yn: 

  • Casglu newyddion 
  • Ysgrifennu erthyglau a cholofnau 
  • Creu posau  
  • Golygu 
  • Dylunio  
  • Casglu hysbysebion 
  • Dosbarthu 
  • Hyrwyddo  

Eisiau dysgu sgil newydd?

Eisiau cyfrannu i dy ardal? 

Eisiau defnyddio dy Gymraeg? 

Byddai dy bapur bro wrth eu bodd cael clywed gen ti – cysyllta heddiw! 

Criw papur bro Clonc (ardal Llambed) yn cyfarfod