Premier byd gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro

Premier byd gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro

Cafwyd premier byd o hysbyseb yn annog gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro yng nghynhadledd y Papurau Bro ar Fawrth 22ain. Roedd cynrychiolwyr o 40 o bapurau bro Cymru a Lloegr wedi dod ynghyd am eu cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth – y tro cyntaf iddynt...
Cynhadledd y papurau bro 2022

Cynhadledd y papurau bro 2022

Yn ystod mis Mawrth 2022 cynhaliwyd cynhadledd y Papurau Bro – cyfle i gael gwirfoddolwyr o’r Papurau Bro ynghyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, dysgu a thrafod ymysg ein gilydd. Trefnwyd y gynhadledd gan Mentrau Iaith Cymru, a gan mai cwrdd yn rhithiol...