Fideo fer ar sut mae adnabod a chreu stori leol dda