Sesiwn 2 – cyngor ar sut i ysgrifennu yn fwyaf effeithiol