Sesiwn 1 – : Beth sy’n gwneud stori dda, a sut mae adnabod cyfleoedd am straeon lleol?