Dylan Iorwerth a Lowri Jones o Golwg360 fu’n arwain ar dair sesiwn hyfforddiant ar gyfer y Papurau Bro yn ystod mis Mawrth / Ebrill 2021.

Trefnodd Mentrau Iaith Cymru gwrdd dros gyfrifiadur er mwyn trafod yr hyn sy’n gwneud stori dda, a sut mae adnabod cyfleoedd am straeon lleol? Derbyniwyd hefyd gyngor ar ysgrifennu a chyfweld ar gyfer Papur Bro a cafwyd gyflwyniad ar sut orau i fanteisio ar ein holl gyfryngau. Mae recordiad o’r sesiynau ar gael at ddefnydd gwirfoddolwyr y Papurau Bro.

Papurau Bro
Author: Papurau Bro